Változik a sárga és fehér csekkek megszemélyesítésének rendelési folyamata

Tankönyvcsomagolás a Pátria Papír szaküzletekben
2017.07.27
Az uzsonnásdobozt ajándékba adjuk!
2017.08.10

A Magyar Posta változtatásokat vezet be a készpénz-átutalási megbízások – sárga- és fehér csekkek-szolgáltatások – megszemélyesített megrendelésével kapcsolatban. A változtatások a gyártó, valamint a megrendelő felet egyaránt érintik. Az alábbiakban rövid összefoglalót adunk a változásokról és azok okairól.

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/847 (2015. máj. 20.) Rendelete szerint a fizetési szolgáltatók – így a Magyar Posta is – kötelesek biztosítani a készpénz-átutalások teljes körű nyomon követhetőségét. A gyakorlatban ez úgy valósulhat meg, ha a befizető fél és az átutalás kedvezményezettjének adatai egyaránt rendelkezésre állnak, illetve a pénzeszközök átutalása előtt a befizető fél adatainak valódiságát ellenőrzik.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy befizetés során a Magyar Posta munkatársai kötelesek minden esetben a befizetőt azonosítani, adatait ellenőrizni és rögzíteni a befizetés összeghatárától függetlenül. Az ellenőrzés ugyanakkor ebben a formában jelentős mértékben lassítaná a befizetési folyamatokat és gátolná annak gördülékenységét.

Ennek megelőzésére vezette be a Magyar Posta a Mentesülés és Feltételesen Mentesülés alkalmazásának lehetőségét a befizetés jogcímének függvényében. Abban az esetben, ha a készpénzátutalási-megbízáson M megkülönböztető jelzés szerepel, az ellenőrzés nem szükséges. Feltételes mentesülés esetén FM kód kerül a bizonylatra, ebben az esetben csak az 1000 € -t meghaladó összegeknél szükséges az ellenőrzés. A jelöletlen bizonylatok esetén mindig van ellenőrzés.

A megkülönböztető jelzések kizárólag abban az esetben kerülhetnek a sárga- illetve fehér csekkekre, ha a számlatulajdonos a megszemélyesített csekk megrendelése során nyilatkozik annak alkalmazásáról. A nyilatkozat hiányában a mentességi kategóriák nem helyezhetőek el a bizonylaton.

A Magyar Posta felülvizsgálata során azt tapasztalta, hogy a számlatulajdonosok gyakran nem nyilatkoznak a mentességi kategóriákról, ezzel megnehezítve és lassítva a befizetés körülményeit, ezért kötelezi a gyártókat arra, hogy Jognyilatkozatot kérjenek be a számlatulajdonostól. A jognyilatkozat nélkül a gyártás nem végezhető el.

A jognyilatkozatban a megszemélyesítést kérő számlatulajdonosnak minden esetben nyilatkoznia kell az alkalmazandó mentességi kategóriáról, illetve arról is, hogyha nem kér mentesítést ezért a korábban alkalmazott Jognyilatkozatok is módosultak.

2017 októberétől háromjegyű kód is kerül a bizonylatokra, amelyek szintén a jognyilatkozatok alapján kerülnek feltüntetésre. Ez utóbbi különösen azért fontos, mert ezen kód alapján a postai rendszerek 2018. január 1-jétől automatikusan fogják feldolgozni a mentességi kategóriákat ezzel is meggyorsítva a befizetési folyamatokat.

A bevezetett változtatások miatt a Pátria Nyomda is csak a nyilatkozat megtételét és annak papíralapú vagy elektronikus formában való visszajuttatását követően indíthat gyártást ügyfelei számára.

Az új jognyilatkozatot az linkre kattintva érheti el.